TINITUS a jeho léčba

Diagnozou TINITUS bývá lékaři označen stav vnímání zvuku bez skutečného sluchového podnětu. Různě se dají označit tyto vjemy – pískání v uchu, šelest, šum, křupání, chroustání. Otorinolaryngologové, do jejichž oboru terapie tinitu patří, v průběhu diagnostiky přihlíží k mnoha příčinám, které by mohly způsobit toto chorobné zpracování nervového podnětu vedoucího k mozku.

Nemusí to být vždy porucha středouší či vnitřního ucha, které vaše potíže vyvolávají. / Docela snadná je terapie při vniknutí cizího tělesa do vnějšího zvukovodu, či odstranění mazové zátky./ Terapie tinitu je záležitost mezioborová. Je třeba vyšetření také neurologem, internistou, často stomatologem, psychologem či psychiatrem. Návštěvě posledních dvou jmenovaných, osobně se přimlouvám, se nevyhýbejte. Sama přítomnost tinitu ve vašem životě je situace stresující a tinitus bývá nezřídka vyvoláván stresem. Kvalitní terapeuti by vám měli ke zlepšení stavu pomoci.

Léčba tinitu je běh na dlouhou trať. Bývají využívány mnohé metodiky od infusní terapie pro zlepšení prokrvení a tudíž zlepšení výživy a okysličení smyslových neboli vláskových buněk v oblasti středního ucha. Dále například hyperbarická kyslíková komora. Při zjištění interních či neurologických nebo stomatologických poruch věnuje se pozornost léčby tímto směrem.

Ráda bych se vyjádřila k fyzioterapii při onemocnění tinitem, neboť jak jsem uvedla výše, terapie je mnoha oborová zasahuje i do fyzioterapie. Stav krční páteře, blokády, poruchy statiky a dynamiky krční páteře velmi ovlivňují průběh vaší choroby. Měkkými technikami, mobilizačními a manipulačními technikami na krční páteř by péče o pacienta neměla končit. Je třeba vnímat držení těla, zatížení páteře při denních činnostech, které mohou způsobovat přetížení horní krční páteře. Při terapii tinitu lze využít metody mobilizace žeber, měkké techniky v oblasti hlavové aponeurosy /vazivo pokrývající lebku/, v oblasti ušního boltce lze využít reflexní zónovou terapii, měkké techniky a techniky na zlepšení či uvolnění rozsahu čelistního kloubu. Zvýšené svalové napětí v oblasti čelistí způsobené častým zatínáním zubů při přetížení životním rytmem ani nevnímáme. Veškeré masáže v oblasti obličeje a hlavy budete pozitivně vnímat pro krátkodobé uvolnění. Protože je tinitus často vyvoláván stresem, uvolňující vodoléčebné procedury budou vnímány též blahodárně.

Bylo by dobré rady fyzioterapeuta ohledně změny denních stereotypů aktivně zařadit do svého života společně s postupy léčebné gymnastiky, které vám mohou pomoci se zatížením šíje a držení krční páteře. Neméně důležité je odstranit ze svého života zdroj stesu. Pro některé z nás bývá těžké si jej uvědomit a přiznat, natož jej odstranit, avšak tinitus je signál vašeho těla, varování organismu na přetížení. Za naše tělo a psychickou pohodu si neseme odovědnost každý sám.

Pro pochopení problematiky vašeho stavu vám může pomoci knížka: Tinitus 100 otázek a odpovědí dr. Carl Thora a Gerhard Goebel v překladu Ivo Nesrovnala

Jste s námi spokojeni? Dejte nám to vědět..
Lékaři Online
Přidejte hodnocení
nebo se zeptejte na lékaři online..